ACS

Je funkce, která během pracího cyklu umožňuje zavést vyfiltrovanou vodu znovu do oběhu. To významně snižuje spotřebu vody a energie (tato funkce je k dispozici na časovači H3). Díky výkonnému čerpadlu umístěnému na dně spotřebiče se voda nejprve očistí speciálním filtrem a poté znovu vstřikuje do prádla. (info Polar)