AIR PUR System 3C

  • kahan z práškové keramiky obohacený molekulami platiny (sloužící jako katalyzátor), se rozpálí plamenem na teplotu 500 ° C a způsobí destrukci nežádoucích molekul, které s ním přijdou do kontaktu
  • zatímco kahan katalytickou oxidací vzduch čistí, je knotem do středové, tepelně izolované části kahanu přiváděna vůně, která se odpařuje do prostoru
  • během 20 minut provoní prostor o objemu 20 m3, tedy místnost o ploše asi 8–10 m2
  • narozdíl od aromalamp a vonných svíček se Lampe Berger aktivně podílejí na pročištění vzduchu, který dýcháte