Adidas TORSION SYSTEM

Použití technologie TORSION® SYSTEM umožňuje pohyblivost nohy v jejím přirozeném rozsahu a současně chrání nohu před přílišným zkroucením. Samotná torze je pouze popis pohybu, kterým se míní protisměrné zkroucení daného předmětu. V závislosti na materiálu, tvaru a konstrukci je torzní pohyb viditelný (např. hadr na mytí podlahy), nebo se odehrává jen na molekulární úrovni (např. ocelový nosník) a je neviditelný. Co se nohy týče, dochází ke zkroucení mezi přední a zadní stranou nohy. Tento pohyb vzniká v nártu prostřednictvím 5 malých kůstek. Přirozený rozsah pohybu je zhruba 30° směrem dovnitř (mediálně) a zhruba 15° směrem ven (laterálně). Torzní pohyb nohy je pohyb pasivní, což znamená, že není vyvoláván svalovou kontrakcí, nýbrž je reakcí na zatížení nohy. Ve sportovní obuvi má TORSION SYSTEM za úkol umožňovat přirozený torzní pohyb nohy během zatížení (30°/15°) a současně chránit před výrazně zvětšeným torzním pohybem a před poraněním nártu. Aby mohl systém plnit tuto funkci, musejí být torzní elementy (červená elipsa – umožňuje torzní pohyb) a torzní prvek (bílá elipsa – omezuje torzní pohyb na přirozený rozsah) vzájemně přesně sladěny.