Audio D/A převodník

Vestavěný obvod převádějící audio signál z digitální podoby na analogou, kterou je pak možné zesílit na zesilovači. Kvalita zvuku se zvyšuje s rostoucí vzorkovací frekvencí a počtem bitů.