Auto senzor

Inteligentní funkce za vás řídí a hlídá celý proces přípravy pokrmů. Po vložení pokrmu do trouby začne senzor zjišťovat jeho počáteční stav (teplotu, je-li zmrazen, zchlazen nebo čerstvý) a očekávaný stav na konci procesu (rozmrazení, uvaření, zapečení apod.). Podle výsledků zvolí mikroprocesor optimální výkon trouby a na displeji se objeví očekávaný čas přípravy pokrmu. Ten se může průběžně měnit, protože senzory neustále monitorují stav přípravy a mikroprocesor naměřeným hodnotám přizpůsobuje čas a výkon.