Autosenzor

Při použití tohoto programu myčka zvolí vhodnou teplotu (v rozmezí 50–65°C) a dobu mytí podle stupně znečištění vloženého nádobí a použije nezbytné množství vody – info Whirlpool