BAD_COUPON_CODE

Chybný kód poukázky ‚%s‘.

Kódy poukázek sestávající z desetimístné kombinace písmen a číslic zadávejte oddělené čárkami či mezerami (např.: ABCDEFGHI1, ABCDEFGHI2, 123456789A).