Bezpečnostní systém

Čtyřnásobný bezpečnostní systém kontroluje správnost teploty v mrazicím prostoru. Při nepovoleném vzestupu teploty se ozve varovný tón, rozsvítí se červená kontrolky a digitální ukazatel začne blikat. Pomocí funkce paměti můžete zjistit nejvyšší teplotu, která nastala během poruchy. Pětinásobný bezpečnostní systém má tytéž funkce jako předcházející, ale navíc ještě disponuje akustickým signálem upozorňující na to, že jsou příliš dlouho otevřeny dveře.