CBR

„Constant Bit Rate“ neboli konstantní datový tok. Jedná se o nejběžnější způsob kódování audia do MP3. Hudební data jsou v tomto případě kódována se stálým datovým tokem, např. 128 Kb/s, a tedy se stálou zvukovou kvalitou. Opakem CBR je VBR (Variable Bit Rate).