Celé-jednoduché lano

Jednoduché lano je jednopramenné lano o průměru pohybujícím se v rozmezí někde mezi 9,1 – 11 mm . Značí se symbolem jedničky v kroužku. Vhodné na terény, kde nehrozí přeseknutí lana na ostré skalní hraně, jako jsou umělé stěny a sportovní, zajištěné cesty na skalách. Jde o to, aby terén, ve kterém se pohybujete, nebyl nebezpečný špatným jištěním, ostrými hranami, pádem ledu a kamení, a také, aby slanění bylo možné provést na poloviční délce vašeho lana apod. Jednoduchá lana není možné používat zdvojeně jako poloviční lana nebo „dvojčata“, spojením sil obou lan vrůstá rázová síla, a případné zachycení pádu by bylo příliš tvrdé.