Celkem

Od prvního použití přístroj načítá veškeré měřené veličiny vy si je poté můžete prohlédnout ve složce TOTALS