Collimator Technology

Kolimátor je zařízení (optická čočka) vytvářející z původně různoběžných paprsků záření úzký rovnoběžný svazek. (Wikipedia)