DCF-77

 • jedná se o vysílání časových informací z německého vysílače v Mainflingenu (asi 25 km od Frankfurtu nad Mohanem) na kmitočtu 77,5 MHz o výkonu 50 kW (začal vysílat v září r. 1970)
 • signál je šířen 24 hodin denně a je možné jej přijímat až do vzdálenosti 1500 km (někdy až 2000 km)
 • jeho vysílání se využívá nejen v průmyslových zařízeních, ale také v běžných výrobcích spotřebního charakteru
 • časový signál je tak přesný, že odchylka činí maximálně 1 sekundu za 300 000 let
 • stejně jako každý radiopřijímač, podléhá také přijímač signálu DCF-77 rušivým vlivům
 • mohou to být kovové konstrukce budov, střechy, nosníky, armatury, silné zdi, izolace, nevhodné místní geografické podmínky, atmosférické poruchy, bouřky, elektrospotřebiče, které nejsou odrušeny, televizory, počítače umístěny poblíž přijímače signálu DCF-77
 • vedle evropského DCF-77 existují obdobné systémy v jiných částech světa (USA, Japonsko)
 • u nás je nejsilnější německý signál DCF77 (na 77,5 KHz), ale dobře lze též přijímat švýcarský HGB (na 75 KHz)

Přenáší se tyto informace:

 • čas platný pro následující minutu
 • datum platné pro následující minutu
 • číslo dne v týdnu
 • hlášení změny časové zóny 1 hodinu předem (informace o přechodu na letní čas)
 • časová zóna (rozdíl v hodinách oproti UTC)
 • hlášení přestupné sekundy 1 hodinu předem
 • provoz na normální a rezervní anténu
 • zabezpečení přenosu. několik paritních bitů