EasyClean

  • Po vymalování se ze systému nejdříve kompletně vyčerpá veškerá barva a následně je možné odejmout veškeré barvu vedoucí díly a zcela jednoduše je propláchnout díky univerzální přípojce na vodovodní kohoutek.
  • Alternativně lze pomocí válečku čerpat za účelem čištění i čistou vodu z vědra či podobně nádoby.