Everdry

Edelweiss byl prvním výrobcem lan, který začal používat ochranu proti vlhkosti. Výhody jsou zřejmé – mokrá lana jsou těžká, náchylná k namrzání, hůře se s nimi pracuje a v neposlední řadě vlhkost snižuje kvalitativní parametry lana a tím pádem i jejich bezpečnost.