Extended Seat Stays

Extended Seat Stays je konstrukční řešení v podobě prodloužených sedlových vzpěr navýšuje celkovou tuhost jednoho z nejvíce namáhaných spojů rámu. Tímto řešením dojde ke zvětšení styčných ploch mezi horní a sedlovou trubkou a sedlovými vzpěrami. Jejich těsným provázáním vzniká konstrukční vazba vykazující zvýšenou odolnost vůči silám působícím za jízdy aniž by bylo nutné použít horizontální výztuhu umístěnou mezi sedlovými vzpěramy.