FSC dřevo

Šetrné dřevo FSC

Výrobky ze dřeva pocházejícího z lesů, kde se hospodáři řídí mezinárodními pravidly zdravého hospodaření Forest Stewardship Council (FSC). Dobré dřevo poznáte podle loga, které smí nést pouze zboží s příslušným certifikátem.

Přínosy FSC

  • Pomáhá zákazníkům vědět, co kupují: zaručuje dřevo ze zdravého lesa.
  • Podporuje prodej dřeva ze zdravě obhospodařovaných lesů – motivuje tedy vlastníky, aby pravidla také začali dodržovat.
60