Holiday

Při delší nepřítomnosti můžete spotřebič přepnout do energii šetřícího režimu Dovolená.Teplota chladicího prostoru se automaticky přestaví na 14 °C. Během této doby neukládejte do chladicího prostoru žádné potraviny.