Hybridní systém sušení

Do tubusu je vháněn teplý a vlhký vzduch, který se zde setkává se vzduchem chladnějším. Při tomto procesu dochází ke zkapalnění vodních par a odpadní voda je následně odváděna. Hybridní systém sušení snižuje čas potřebný k sušení o 10 %. Myčka také do prostoru nevypouští horký vzduch.

  1. Voda, která se při sušení odpařuje z nádobí, je v podobě páry odsávána

    z vnitřního prostoru myčky.

  2. Pára prochází plastovým šnekem, kde je postupně zchlazována.
  3. Pára kondenzuje a mění se na vodu.
  4. Zkondenzovaná voda odtéká do odpadu.