ISO 9001

  • norma systému managementu kvality, která zaručuje optimální nastavení všech systémů výroby pro dosažení nejvyšší kvality k ochraně a spokojenosti zákazníka