Klasifikace dle ČSN EN957

Norma ČSN EN957 rozlišuje druh použití dle kategorií:

HA – speciální stroje a přístroje HB – vhodné pro komerční centra HC – vhodné pro domácí použití

Rozčlenění do těchto kategorií je dáno kvalitou, trvanlivostí a celkovou zátěží v hodinách za týden.