MPEG-4

Nový univerzální standard pro kódování audiovizuálních objektů, publikovaný v letech 1998 a 1999, který zahrnuje vedle komprimace další funkce včetně ochrany autorských práv.