MSO

Více výstupů mikrovln k dosažení ideálního rozložení teploty a rovnoměrnějšího ohřevu. Mikrovlny tak vycházejí z více bodů a úhlu a odrážejí se od protilehlých stěn ( typ diamant) v požadovaných úhlech tak, že působí mnohem rovnoměrněji v celém vnitřním prostoru. Tento systém znamená homogenní rozložení mikrovln uvnitř celé trouby. (info Fagor)