NFC

nfc-logo

Near Field Communication nebo zkráceně NFC je komunikační technologie sloužící k bezdrátové komunikaci mezi elektronickými zařízeními na krátkou vzdálenost, dle standardu do 20 cm, spíše však 2–6 cm, funguje i jejich fyzický dotyk.

Na jedné straně zařízení vybavené NFC čipem umožňující zápis i čtení. Na druhé straně stojí pasivní obvod, který není připojený na napájení. Jakmile se do jeho blízkosti přiblíží NFC čip vysílající elektromagnetické vlny, miniaturní kondenzátor v obvodu je touto energií nabit a odesílá informaci zpět NFC čipu. Touto informací je v první řadě informace o použité signalizační technologii, ve které se bude komunikovat. Aktivní zařízení může zahájit komunikaci prostřednictvím odpovídajícího protokolu. Takovýmto pasivním obvodem jsou nejčastěji NFC tagy – nálepky s natisknutým obvodem, nebo plastové karty, ve kterých je obvod vlisován.

Praktické využití

Nejznámějšími NFC tagy jsou placky Sony Xperia Smart Tags sloužící k nastavování profilů mobilního telefonu.