Optima cleaning

100% samočistící kovový mikrofiltr zaručuje po celou dobu životnosti myčky výborné mycí výsledky. Díky systému je nádobí oplachováno stále čistou vodou! (info Thomson)