Organická bavlna bioRe

Organická bavlna bioRe

Konvenční pěstování bavlny obvykle přináší enormní zátěž pro lidi a přírodu. Nevládní organizace kritizují nejen vysokou spotřebu vody v zemědělství. Poukazují rovněž na intenzivní používání chemických látek pro hubení plevele a škůdců bavlny.

To je důvod, proč se na lezecké oblečení Mammut do značné míry používájí materiály Organic švýcarské firmy Remei AG . Tyto výrobky můžete rozeznat pomocí bioRe visačky nebo jsou informace vytištěné na výrobku. Příprava těchto produktů je založena na následujících pěti principech:

Biologický princip 100% certifikovaná bioRe bavlna z kontrolovaného ekologického zemědělství U organických bavlněných výrobků používáme pouze ekologické bavlny z Indie a Tanzanie. Kromě používání pesticidů a chemických hnojiv je také upuštěno i od geneticky modifikovaného osiva. Je tak zajištěna zdravá půda a biologická rozmanitost.

Sociální princip Garantované důstojné pracovní podmínky. Použitá bavlna je zajišťována na principu fair trade. Zpracování bavlny od semínka ke konečnému výrobku probíhá za spravedlivých a důstojných pracovních podmínek.

Ekologický princip Bez použití toxických chemických látek ve všech fázích výroby Respekt k přírodě znamená žádné používání toxických chemických látek od pěstování bavlny až po hotový výrobek. Zdraví zaměstnanců v textilním průmyslu je také chráněno a naše oděvy jsou na pokožce maximálně příjemné.

CO2 neutrální Zcela CO2 neutrální výroba všech textilií Výroba produktů firmy Mammut z biobavlny je od zasetí v celém pracovním řetězci zcela CO2 neutrální, včetně dopravy. Po důsledné snížení, zbývající emise CO2 jsou kompenzovány výstavbou bioplynových stanic a účinných sporáků v bioRe -Anbauregionen Indie a Tanzanie.

Tansparentnost Každý oděv je lze zpětně vysledovat na všech stupních výroby – od výsadby do šití. Zadejte kód, sledovatelnosti, který lze nalézt na štítku oděvu (v bočním švu na pracích instrukce) nebo použít náhodný kód.