Přihrádka Drinks Express

Přihrádka Drinks Express vychladí nápoje nejméně šestkrát rychleji než chlazení v chladničce a o více než 30 % rychleji než v mrazícím prostoru chladničky. Je to také bezpečné místo, protože nehrozí riziko, že by nápoje zmrzly, tudíž nehrozí ani riziko exploze lahví. Je to dobré řešení, neboť není třeba vychlazení nápojů předem plánovat. Za necelých 20 minut se Vaše víno nebo nealko vychladí na příjemnou teplotu. Toto zařízení je plně zabudováno do spotřebiče a nachází se ve spodní části chladničky. Na zdraví!