Prázdninový provoz

Tato funkce umožňuje udržet potřebnou úroveň teploty v chladící části spotřebiče tak, aby v ní nevznikal zápach, charakteristický pro delší dobu vypnuté a zavřené spotřebiče. K aktivaci dochází automaticky, jsou-li dveře chladničky zavřené a mraznička je v provozu. (info Fagor)