Smart Skin

Použití vhodného technického materiálu na vhodném místě přináší optimální výkonnost.