Systém ohřevu C.R.S.

Je systém vyzařování mikrovln do konkávního reflektoru, ze kterého se mikrovlny odrážejí v prostoru trouby rovnoměrněji a tím prohřívají rovnoměrněji i ohřívaný pokrm. Rovnoměrné rozprostření mikrovln v prostoru trouby také způsobí zrychlení procesu ohřívání, protože se pokrm ohřívá ze všech stran stejnoměrně.