Teplotní alarm mrazničky

Dojde-li k výpadku napájení elektřinou, zkontroluje chladnička po obnovení dodávky automaticky teplotu v mrazničce. Ukáže-li se, že teplota vystoupila nad přijatelnou mez, upozorní vás výstražným signálem (kontrolka LED a zvukový signál) a vy budete moci sami rozhodnout o tom, zda došlo ke skutečně významnému výkyvu teploty a zda mohly být uložené potraviny znehodnoceny. info Whirlpool