TimeLight

Na podlaze se zobrazí informace o průběhu programu a zbývajícím čase mytí. Světelný paprsek je čitelný na jakémkoliv druhu podlahy.