Total Water Block

Sběrná nádržka, která je umístěna v podstavci spotřebiče, zachytí jakýkoliv únik vody. Pomocí čidla aktivuje uzavírací ventil umístěný na napouštěcí hadici našroubované k připojovacímu ventilu vody, který zastaví napouštění, i když je připojovací ventil plně otevřen.