Wi-Fi

Wi-Fi je standardem pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cílem Wi-Fi sítí bylo zajišťovat vzájemné bezdrátové propojení přenosných zařízení a dále jejich připojování na lokální (např. firemní) sítě LAN. Wi-Fi komunikace je dnes prakticky ve všech přenosných počítačích a i v některých mobilních telefonech. Následníkem Wi-Fi by měla být bezdrátová technologie WiMax, která se zaměřuje na zlepšení přenosu signálu na několikanásobně větší vzdálenosti.

Použití u televizorů „Přístroje vybavené touto funkcí se dokáží připojit bezdrátově s PC či dalším zařízením přes WiFi. Integrované WiFi: Přístroj má integrovanou funkci WiFi přímo v sobě nebo je k němu dodáván v balení WiFi adaptér. Volitelné WiFi: Přístroj lze k WiFi připojit jen po zakoupení externího WiFi adaptéru, většinou shodné značky.“