Wi-Fi

Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wi-fi, wifi) je v informatice označení pro několik standardů IEEE 802.11 popisujících bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích (též Wireless LAN, WLAN). Tato technologie využívá bezlicenčního frekvenčního pásma, proto je ideální pro budování levné, ale výkonné sítě bez nutnosti pokládky kabelů.

Access Point Přístupový bod (AP) řídí komunikaci mezi wi-fi zařízeními, která jsou zapojena v infrastrukturním režimu. Přístupové body je možné použít pro poskytování různých služeb pro lokální síť a připojení k internetu.

Firewall Firewall chrání lokální síť před narušiteli tím, že omezuje přístup na počítač nebo síť. Různé firewally poskytují různé typy a úrovně ochrany včetně blokování portů používaných internetovými aplikacemi pro připojení k jiným počítačům, zabránění přenosům na základě jejich původu a analýzy a odmítnutí pokusů o proniknutí na základě určitých modelů podezřelých přístupů. Většina přístupových bodů obsahuje firewall. Většinu firewallu můžete nakonfigurovat tak, aby umožňovaly přístup ke specifickým částem vaší sítě nebo aby odepřely veškerý přístup zvnějšku.

WiFi router v sobě kombinuje funkci klasického routeru a AP. Většinou je takový router vybaven jedním WAN (Wide Area Network) portem, několika ethernetovými porty a anténou nebo anténami pro bezdrátovou komunikaci. Pomocí WiFi routeru si můžete snadno vytvořit svou domácí bezdrátovou síť.

WiFi karta, ať už do PCI nebo do notebookového portu PCMCIA, slouží pro připojení počítače nebo notebooku k WiFi síti podobně jako síťovka slouží k připojení na LAN. Mnoho notebooků, ale i přenosných zařízení jako jsou různé mobilní telefony a PDA mají WiFi modul zabudován.