Auto program

Program s přednastavenou volbou ohřevu podle daného typu pokrmu.