joint stereo

Jeden ze tří způsobů kódování formátu MP3. V tomto módu je využita podobnost levého a pravého kanálu sterea. Kodér vytvoří z obou kanálů součtový (mid) a rozdílový (side) kanál a odstraní duplicitní informace, čímž znatelně redukuje objem dat (ovšem na úkor nepatrné ztráty sterea). Tento režim se doporučuje pro dosažení kvalitního zvuku u datových toků do 192 Kb/s. Viz. také dual channel či stereo.