krytí IP

Číselný údaj o krytí IP lze rozdělit na 2 části – 1. číslice informuje o odolnosti elektrospotřebiče proti vniknutí cizího tělesa a nebezpečným dotykem:

IP 0× – Nechráněno IP 1× – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50 mm a větších a před dotykem hřbetem ruky. IP 2× – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5 mm a větších a před dotykem prstem. IP 3× – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5 mm a větších a před dotykem nástrojem. IP 4× – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1 mm a větších a před dotykem drátem. IP 5× – Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem. IP 6× – Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem.

2. číslice informuje o odolnosti proti vniku vody:

IP x0 – Nechráněno IP x1 – Svisle kapající – ochrana před kapkami vody dopadajícími svisle IP x2 – Kapající ve sklonu 15° – ochrana před kapkami vody dopadajícími pod úhlem do 15° od svislice IP x3 – Kropení, déšť – ochrana před deštěm dopadajícím pod úhlem do 60° od svislice IP x4 – Stříkající – ochrana před stříkající vodou dopadající v libovolném směru IP x5 – Tryskající – ochrana před tryskající vodou IP x6 – Intenzivně tryskající – ochrana před intenzivně tryskající vodou a vlnobitím IP x7 – Dočasné ponoření – ochrana před dočasným ponořením do vody (omezeno tlakem a časem) IP x8 – Trvalé ponoření – ochrana při trvalém ponoření do vody (případná vniklá voda nesmí narušit činnost elektrického zařízení)

Běžná interiérová svítidla jsou povětšinou opatřena dostačující hodnotou IP20, pro venkovní svítidla je dobré zvolit hodnotu vyšší, nejběžněji např. IP44.