Časovač vypnutí

U přístrojů vybavených touto funkcí je možné nastavit čas, kdy se přístroj sám přepne do pohotovostního režimu.