Obraz a obraz (PAP)

Je možné kombinovat dva různé zdroje televizního vysílání a zobrazit je vedle sebe na stejné obrazovce.