Akční rádius

Akční rádius vysavače je důležitý údaj pro pohodlí při vysávání. Je vyjádřen v metrech a udává vzdálenost, do které vysavačem dosáhnete při vysávání od elektrické zásuvky, do které je zapojen. Akční rádius je tedy součtem délek přívodního kabelu, vzdálenosti vstupu přívodní šňůry od sacího vstupu vysavače, délky sací hubice a trubic.