Poměr stran (š:v)

Poměr stran klasické fotografie je 3:2. U digitálních přístrojů je tento poměr obvykle 4:3, některé přístroje jsou ale schopny záznamu 3:2, popřípadě je možno mezi oběma formáty přepínat.