Pohotovostní doba

Pohotovostní doba uvádí, jak dlouho je telefon schopen udržovat spojení s základnovými stanicemi operátora, a jak dlouho je tedy možné být tzv. „na příjmu!“. Tato doba se snižuje o volání nebo o dobu, kdy telefon využíváme k jiným činnostem (psaní SMS, používání kalendáře, přehrávání hudby a videa apod.).