PR:CZ_2019-10-SG-FITNESSINDOOR


Tax Free

Tax Free Premium

cze
eng
rus
chin

Tax Free nákupy

Získejte ještě více ze svého výletu do České republiky. Jste residentem země mimo EU? Nakoupili jste na MALL.CZ zboží nad 2 000 Kč, které si vezete s sebou domů? Pomůžeme vám získat zpět DPH ve 3 jednoduchých krocích.

1. Vytvořte si objednávku na MALL.CZ s vyzvednutím na některé z našich poboček.

2. Po zaplacení a vyzvednutí zboží požádejte naši obsluhu (oddělení služeb zákazníkům) o Tax Free formulář. Obsluha jej pro vás vyplní a připraví vám kompletní Tax Free balíček.

3. Při odjezdu z České republiky si nechejte potvrdit připravený formulář celním úřadem a doručte jej na adresu našeho Tax Free Partnera (adresa pro refundace) k proplacení.


Tax Free Purchases

Gain even more from your trip to the Czech Republic. Are you a resident of a country outside the EU? Have you purchased goods at MALL.CZ for more than CZK 2,000, which you are taking home with you? We will help you get a VAT refund in 3 simple steps.

1. Create an order at www.mall.cz with pick-up at one of our branches.

2. After paying for and picking up the goods, ask our attendant (customer service department) for the Tax Free form. The attendant will complete it for you and prepare the complete Tax Free package.

3. Upon leaving the Czech Republic, have the prepared form confirmed by the customs authority and deliver it to the address of our Tax Free partner (reimbursement address) for payment.


Покупки с возвратом НДС (такс-фри)

Сделайте свою поездку в Чешскую Республику более выгодной. Вы - резидент страны, не являющейся членом ЕС? Вы приобрели в электронном магазине MALL.CZ товар на сумму свыше 2000 чешских крон и везете его домой? Мы поможем Вам вернуть НДС, совершив всего лишь 3 простых шага.

1. Оформите заказ в электронном магазине на сайте www.mall.cz, в качестве места получения товара укажите один из наших филиалов.

2. После оплаты и получения товара обратитесь к обслуживающему персоналу (отдел услуг заказчикам) с просьбой выдать формуляр Tax Free. Обслуживающий персонал заполнит формуляр и подготовит для Вас полный комплект документов.

3. На выезде из Чешской Республики заполненный формуляр подтвердите на таможне и направьте нашему партнеру по возврату НДС (Tax Free Partner) (адрес для возврата денежных средств) к оплате.


购物退税

让您的捷克共和国之旅收获更丰。您是欧盟之外国家的居民吗?您在MALL.CZ网站购买了超过2000克朗准备带回国的物品吗?我们用三个简单的步骤将税退还给您。

1. 在www.mall.cz网站上做一个订单,订单包括从我们几个分货点选择其中之一的信息(mall.cz分货点) 。

2. 付款并取货后,请向我们的工作人员(客服部门)索取退税表格。工作人员会协助您填写并为您准备全套的退税服务。

3. 当您离开捷克共和国时,请将退税表格在海关盖章,并将其送至我们的退税合作伙伴那里 (退税款返还的地址), 然后获取退税款。