TROPICAL pH Test 4.5-9.5 měření pH sladké i mořské vody od 4,5 do 9,5 pH

TROPICAL pH Test 4.5-9.5 měření pH sladké i mořské vody od 4,5 do 9,5 pH

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
TROPICAL pH TEST 4.5–9.5 slouží ke stanovení reakce sladké a mořské vody v rozmezí od 4,5 do 9,5 pH s přesností do 0,5 pH. Co znamená reakce vody? Reakce vody informuje o koncentraci vodíkových iontů [H+]. Míra reakce vody je pH, které nabývá hodnot v rozmezí od 0 do 14. Na… Celý popis
Partner: COBBYS PET
324 Kč
Cena je uvedena včetně DPH.

Již se neprodává

Zboží partnera COBBYS PET

Prodej zastřešuje MALL.CZ včetně případné reklamace či vrácení zboží.
Partner odesílá zboží v samostatné zásilce.
Partner určuje způsoby a ceny doručení.

Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 100022272818

Popis

TROPICAL pH TEST 4.5–9.5 slouží ke stanovení reakce sladké a mořské vody v rozmezí od 4,5 do 9,5 pH s přesností do 0,5 pH.

Co znamená reakce vody?

Reakce vody informuje o koncentraci vodíkových iontů [H+]. Míra reakce vody je pH, které nabývá hodnot v rozmezí od 0 do 14. Na základě hodnoty pH určujeme reakci vody jako kyselou (pH<7), neutrální (pH=7), nebo zásaditou (pH>7).

Proč je důležité kontrolovat reakci vody?

Reakce vody je jedním z nejdůležitějších parametrů, který rozhoduje o kondici a přežití ryb a má i rozhodující význam pro vodní rostliny. Většina druhů chovaných ryb v akváriích se dobře cítí ve vodě s pH 6,5–7,5. Existují ale i takové ryby, které pro udržení správné kondice a rozvoje vyžadují vodu se značně nižším, nebo vyšším pH. Chov těchto ryb vyžaduje přípravu odpovídající vody a následně stálou kontrolu parametrů, jakými jsou: pH, celková a uhličitanová tvrdost, což umožňují testy: TROPICAL pH TEST 6.0–7.8, TROPICAL pH TEST 4.5–9.5 a také TROPICAL GH/KH TEST. Poměr reakce vody je také nezbytný v nové nádrži, do které mají být umístěny ryby, po značných (30–40%) výměnách vody za čerstvou, při úpravě vodních rostlin vyžadující použití hnojiva a při doplňování oxidu uhličitého (CO2) a dále i při pravidelné kontrole vody v akváriu. POZOR! S nárůstem reakce vyšší než 7 pH se ve vodě přítomné ionty amonné (NH4+) částečně přetvoří na toxický pro ryby amoniak ? čpavek (NH3). Před plánovaným zvýšením pH vody je žádoucí kontrola koncentrace iontů amonných a pokud je koncentrace vysoká, doporučujeme částečnou výměnu vody za čerstvou.

Jak ryby reagují na abnormální reakci vody?

U ryb držených dlouhou dobu ve vodě s nevhodným pH pro daný druh se objevuje nadprodukce slizu, apatie, úzkost a snížená imunita proti nemocem. Reakci je nutné postupně dovést do odpovídající hodnoty pro chované ryby (přes výměnu vody se správným pH). Zatímco náhlé změny reakce (pH) vody jsou příčinou objevů kyselého, nebo zásaditého onemocnění u ryb. Ryby vykonávají rychlé pohyby, pokouší se vyskočit z akvária a mají výrazné problémy s dýcháním. V tomto případě je nutné okamžitě vyměnit zhruba 30% vody za vodu s neutrální reakcí. Další úkony by se měly zaměřit na postupné získání odpovídajícího pH pro daný druh. Pokud kyselé, nebo zásadité onemocnění způsobily značné poškození žáber a pokožky, je šance na záchranu nemocných ryb velmi malá.

Kdy se reakce vody v akváriu snižuje? " Během filtrace vody přes rašelinu z které se uvolňují huminové kyseliny. " Když jsou v akváriu umístěny kořeny, skořápky kokosových ořechů, šišky olše, dubové listí apod. " V důsledku mikrobiální aktivity rozkladu organických nečistot. " Při hnojení rostlin oxidem uhličitým (CO2). " V důsledku záměrného okyselování takovými přípravky, jako je Tropical Aquacid pH Minus.

Kdy se reakce vody v akváriu zvyšuje? " Pokud jsou jako dekorace použity vápencové skály a mušle. " Pokud jako podloží byl použit korálový štěrk, nebo drcený vápenec. " Během intenzivní fotosyntézy rostlin v jasně osvětlených akváriích. " V důsledku záměrného zvyšování reakce takovými přípravky, jako je Tropical Aqua-Alkal pH Plus.

Změna reakce (pH) vody: Pro korekci reakce vody doporučujeme využít odpovídající přípravky Tropical Aquacid pH Minus, nebo Tropical Aqua-Alkal pH Plus.

Instrukce

  1. Propláchnout 3 krát ampulku vodou z akvária.
  2. Naplnit ampulku 5 ml zkoumané vody.
  3. Dodat 4 kapky činidla a promíchat.
  4. Porovnat barvu zkoumané vody s přiloženou barevnou stupnicí. Odečet provést tak, že se díváme shora při denním světle.
  5. Po skončené analýze proláchneme důkladně ampulku pod tekoucí vodou.

NEBEZPEČÍ Vysoce hořlavá kapalina a páry. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.