Trápí vás řasy v akváriu? Zjistěte, jak se jich účinně zbavit!

Přemnožení řas v akváriu dovede řádně potrápit nejednoho akvaristu. Nejen, že kazí celkový dojem z akvária, ale zároveň jsou také schopny zadusit ostatní rostliny a živočichy. Kde se tyto řasy berou, jak jim přecházet a co s nimi, pokud už se vám v akváriu přemnožily? Nejen na tyto otázky se zaměříme v dnešním článku.

Řasy patří k nejstarším organismům na zemi a najdeme je téměř v každém biotopu. Pokud se vyskytují v akváriu, v malé míře ničemu neškodí. Dojde-li ale k jejich přemnožení, mají vliv nejen na estetiku celého akvária, ale v důsledku jejich masivního šíření mohou začít vytlačovat ostatní rostliny. Mnohdy způsobí zahynutí nejen rostlin, ale i živočichů. Pojďme se tedy podívat na to, co to řasy jsou, kde se berou, jak jim předcházet a co s nimi, pokud se objeví.

Trápí vás řasy v akváriu? Zjistěte, jak se jich účinně zbavit!

Co jsou to řasy?

Řasy jsou různorodou skupinou jednobuněčných organismů, které jsou ve vodě většinou přítomny ve formě vegetativních buněk – ty jsou pouhým okem neviditelné. Vytvoří-li se pro ně vhodné podmínky, kterými jsou především nerovnováhy v akváriu, začnou tyto buňky růst a projevovat se v podobě zmíněných řas. Jelikož se rozmnožují pomocí sporů či dělením, dokážou se množit opravdu velmi rychle, a pokud nezasáhnete zavčasu, „zaneřádí“ vám celé akvárium.

Jak se dostane řasa do akvária?

Jak už jsme zmínili výše, buňky řas se vyskytují ve vodě a stačí i sebemenší nerovnováha v akváriu k tomu, aby se začaly rozrůstat a množit. Hlavními příčinami této nerovnováhy bývá nízký obsah oxidu uhličitého, špatná cirkulace vody, nevhodné osvětlení akvária či špatná péče.

Řasu si však můžete do akvária zanést i tehdy, pokud si koupíte novou rostlinu nebo nové živočichy. Z hlediska rostlin je třeba dbát na kvalitu, ideální je pořídit si sterilně balené rostliny přímo od prověřených dodavatelů. U nově zakoupených živočichů je pak vhodné odlovit je po aklimatizaci z vody a umístit je do akvária bez jejich původní vody.

Jaké jsou nejčastější příčiny vzniku řas?

Pokud se vám začnou objevovat řasy v akváriu, jedná se o jasný indikátor toho, že jeho prostředí není v rovnováze, nebo v něm došlo k prudkým změnám. Mezi hlavní příčiny vzniku řas patří následující nedostatky či problémy:

Prudké kolísání parametrů vody

Byť má každé akvárium jiné požadavky, jsou to právě prudké výkyvy kvality vody, které mohou způsobit růst řas. Problémy může vyvolat jak velká teplotní změna vody, tak také změna pH či obsahu dusičnanů v ní. Na vině však může být i tvrdost vody, a to zejména té z kohoutku (většina sladkovodních ryb i rostlin vyžaduje měkčí vodu, tvrdá je vhodná pouze pro tlamovce). Pokud se vám tedy začne objevovat v akváriu řasa po výměně vody a víte, že nedošlo k teplotnímu šoku, doporučujeme zkontrolovat pH a tvrdost vody.

Nevhodné osvětlení

Světlo je jedním ze zásadních parametrů kvality akvária. Aby se živočichům i rostlinám v akváriu dařilo a docházelo k fotosyntéze, je potřeba světlo o vlnové délce 400-700 nm. Osvětlení je třeba vybírat s ohledem na velikost akvária a objem vody v něm – musí dosahovat správného poměru lumenů na litr vody a správně vykreslovat reálné barvy rostlin a živočichů (zde je nejlepší obrátit se na zkušeného akvaristu, který vám pomůže s výběrem vhodného osvětlení). Kromě kvality osvětlení je však také velmi důležitá doba svícení – pro správný růst rostlin je třeba svítit alespoň 8 hodin denně, ale zároveň byste neměli překračovat dobu více než 10 hodin denně. Pokud totiž budete svítit delší dobu, vytváříte ideální prostředí pro růst řas.

Nedostatečná filtrace

Kvalitní filtr je základ každého akvária. Jen díky němu, respektive díky nitrifikačním bakteriím v něm obsaženým, dochází k přeměně řasotvorného amoniaku na dusičnany, které následně slouží jako základní makroživina pro rostliny. Pokud filtrace v akváriu nefunguje správně, dochází k hromadění amoniaku, úhynu rostlin a množení řas.

Špatné proudění vody

Aby nedocházelo k hromadění nečistot a extrémnímu nárůstu řas, je třeba zajistit v akváriu dostatečnou cirkulaci vody. Ta se navíc stará i o rovnoměrnou distribuci živin napříč celým akváriem.

Nadměrné krmení

Pokud rybičkám a dalším živočichům obývajícím vaše akvárium dopřáváte nadměrné množství krmiva, které nedokážou zkonzumovat, vytváříte tak ideální prostředí nejen k tomu, aby se začala kazit voda, ale i k růstu a množení řas. Do akvária proto vždy sypte jen tolik krmení, kolik rybičky stihnout zkonzumovat, než dopadne na dno.

Velký počet živočichů

Nejen na vznik řas, ale i na kvalitu života živočichů samotných, má vliv počet kusů, které v akváriu žijí. Obecně platí, že čím víc živočichů v akváriu je, tím více krmiva do něj sypete, o to více výkalů živočichové produkují a tím více dávají prostor k růstu řas. Pro optimální počet živočichů v akváriu platí jednoduché pravidlo – 1 centimetr rybičky na 1 litr vody. Pokud máte tedy k dispozici stolitrové akvárium, můžete si do něj pořídit hejno 20 rybiček o velikosti pěti centimetrů.

Nedostatečná péče o akvárium

Pokud nebudete akvárium pravidelně čistit, používat filtraci a měnit vodu, bude docházet k hromadění odpadních látek, které jsou ideálním živným prostředím pro růst řas.

Nevhodné hnojení

Stejně jako pokojové rostliny, tak i ty akvarijní potřebují ke svému životu dostatek živin. Nedostatečné množství živin vede k jejich rozkladu a tím k vytváření amoniaku a cukru, které naopak milují řasy. Nadbytečné hnojení zase vede k hromadění živin v akváriu, které rostliny nezvládnou spotřebovat, a tak se na nich nabaží opět řasy. Proto je vhodné zvolit přiměřené hnojení a případně používat chytré substráty, které si s tímto problémem poradí.

S jakými řasami se nejčastěji setkáváme?

Nejběžnější akvarijní řasy, s kterými se můžeme v našich podmínkách setkat, se dají rozdělit do tří základních skupin:

Zelené řasy

Nejčastěji se vyskytují v podobě zelených skvrn či zeleného prachu usazeného na skle a dekoracích, nebo zelených vláken. Vznikají především v důsledku nedostatku oxidu uhličitého či živin, nebo tehdy, je-li akvárium vystaveno přímému působení slunečních paprsků. Jedná se o nejtypičtější řasu, která se vyskytuje hlavně po založení akvária. Zelené skvrny či prach nejlépe odstraníte magnetickou stěrkou nebo houbičkou.

Hnědé řasy

Vypadají podobně jako usazený vodní kámen, jsou na dotyk drsné a nejčastěji se usazují v podobě hnědých fleků na filtru, skle akvária či přímo na rostlinách. Hlavním důvodem jejich vzniku je většinou nedostatečné osvětlení, případně velké množství amoniaku. Většinou je postačí setřít houbičkou a zlepšit filtraci akvária. Chcete-li tuto řasu zlikvidovat přirozenou cestou, pořiďte si do akvária rybičky Otocinclus.

Černé řasy

Nedostatek oxidu uhličitého, nedostatečné osvětlení a také špatné proudění vody, to jsou hlavní příčiny, které vedou ke vzniku černé řasy známé pod názvem „ruducha“. Objevuje se především na okrajích rostlin, kořenech, filtrech a na místech se silným prouděním vody. Tyto řasy vypadají jako malé černé chomáčky, dají se odstranit ručně, zlepšením cirkulace vody a zvýšením množství oxidu uhličitého. Přírodní cestou si na této řase rády pochutnají parmičky siamské, případně můžete zvolit akvarijní chemii, jako například tekutý uhlík.

Jak odstranit řasy?

Pokud se vám v akváriu vyskytlo velké množství řas, musíte nejprve objevit jejich příčinu – jestliže nezjistíte, co řasu v akváriu způsobuje, budete s ní bojovat marně. V dalším kroku je třeba řasu mechanicky odstranit. K tomu vám skvěle poslouží magnetická stěrka nebo škrabka. Důkladně setřete veškeré řasy ze skla, vláknité řasy namotejte na špejli, očistěte všechny napadené rostliny a otrhejte rozkládající se listy, případně rostliny zastřihněte. Napadené předměty, které lze vyndat z akvária, důkladně vyčistěte nebo vyvařte. Vyčistěte také filtr, odkalte dno a odstraňte všechny zbytky krmiva nebo rozkládajících se organických nečistot. Vyměňte třetinu až polovinu vody v akváriu, přidat můžete tekutý uhlík, který dodává rostlinám oxid uhličitý, podporuje jejich růst a zabraňuje růstu řas. Zkontrolujte také, zda voda v akváriu dostatečně cirkuluje.

Jakmile odstraníte z akvária veškerou řasu, důkladně v následujících dnech sledujte růst rostlin. Pokud se budou nadále na nových výhoncích rostlin objevovat řasy, nepodařilo se vám pravděpodobně odstranit příčinu nerovnováhy v akváriu. Budete tedy muset nadále pátrat po chybě. Případně můžete zkusit zvýšit množství oxidu uhličitého.


Jak předcházet vzniku řas?

Stejně jako u lidského zdraví, tak i u zdravého prostředí v akváriu platí, že nejdůležitější je prevence. Proto dodržujte veškeré výše uvedené zásady, které si na závěr ještě jednou shrneme:

  • Akvárium musí mít dostatek světla i tmy. Sviťte v rozmezí 8 až 10 hodin.
  • Udržujte v akváriu přiměřené množství kyslíku, oxidu uhličitého a živin.
  • Mějte v akváriu přiměřený počet rybiček a ostatních živočichů, začlenit můžete i ty, které se řasami živí, jako například krevetky japonské, parmičky černopruhé, čichavce, živorodky či plže Neritina.
  • Používejte výkonnou filtraci.
  • Zajistěte dostatečnou cirkulaci vody.
  • Pravidelně se o akvárium starejte, čistěte ho a měňte vodu (minimálně 30 procent objemu jedenkrát měsíčně). Vždy používejte odstátou vodu, nikoliv vodu z kohoutku.
  • Pečujte o rostliny – odstraňujte odumřelé listy, čistěte je a zastřihávejte.
  • Nepoužívejte hnojiva s fosfáty a dusičnany.

Pravidelná údržba akvária, správné vybavení a péče vám pomohou předcházet vzniku řas. Věříme, že s výše uvedenými tipy se vám bude dařit udržovat ve vašem akváriu harmonické prostředí a účinně předejdete vzniku a množení řas. Přejeme vám hodně úspěchů ve vašich akvaristických aktivitách.


Mohlo by vás dále zajímat

Jak naučit psa poslouchat? Buďte důslední a trpěliví

Přivedli jste si domů štěňátko nebo staršího pejska z útulku a nevíte, jak začít s výcvikem? Nemusíte hned na cvičák... celý článek

Jak vybrat krmivo pro psa

Zdraví vašeho pejska výrazně ovlivňuje to, co jí. Vyberte mu proto krmivo, které mu bude svým složením nejlépe... celý článek

Psí obleček není jen módní záležitost

Až půjdete na zimní procházku, klidně svého čtyřnohého mazlíčka vymóděte. Vhodně... celý článek