Buďtea nakupujte s dopravou ZDARMA
0
měsíčně
Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 22257431

Hermann Sachse Leštěnka na šelaky a vysoce lesklé nábytkové laky, 250 ml

Hermann Sachse Leštěnka na šelaky a vysoce lesklé nábytkové laky, 250 ml

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Tekutá leštěnka na odstranění zbytků leštícího oleje, vyleštění šelakového laku a nábytkových laků do vysokého lesku. Vhodné také na leštění klavírových laků ve vysokém lesku. Celý popis
593 Kč
Prodej zastřešuje MALL.CZ včetně případné reklamace či vrácení zboží.
Partner odesílá zboží v samostatné zásilce.
Partner určuje způsoby a ceny doručení.
593 Kč
Získejte dopravu ZDARMA se
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
S novou kartou za

11.4.2023 na výdejním místě
11.4.2023 - 13.4.2023 na vaší adrese

Popis

Leštěnka na šelaky a vysoce lesklé nábytkové laky HERMANN SACHSE Polierwasser

Popis výrobku

Profesionální kvalitní tekutá leštěnka od německé manufaktury Hermann Sachse s velmi jemným zrnem pro odstranění zbytků leštících olejů a vyleštění šelakových laků a nábytkových laků do vysokého lesku. Přípravek nenarušuje lak ani jednotlivé šelakové vrstvy. Leštěnka je také vhodná na starý a starožitný nábytek pro obnovu původního vysoce lesklého povrchu laku. Leštěnka Polierwasser je připravena k okamžitému použití pro manuální leštění nábytkových laků do vysokého lesku. 

Oblasti použití

  • pro závěrečné odstranění zbytků leštících olejů z šelakových povrchů
  • pro obnovu původně vysoce lesklého povrchu nábytkových laků
  • pro pravidelnou údržbu a leštění starých vysoce lesklých šelakových laků na starožitném nábytku a klavírech

Vlastnosti výrobku

  • leštěnka na bázi vody s nejjemnějším zrnem
  • leští šelakové laky do hlubokého krystlického vysokého lesku
  • navrací nábytky s vysoce lesklým laků původní vzhled
  • odstraňuje šmouhy, matný závoj na vysoce lesklých lacích
  • leštěnka na bázi vody s nejjemnějším zrnem
  • hloubka vysokého lesku je úžasná a nepřekonatelná

Technické údaje

Viskozita při dodání: bílá tekutina

Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě)

Výrobce: Hermann Sachse

Vyrobeno v Německu

Obsahuje

voda; 1,2-benzisothiazol-3 (2H) –on; 1,2-benzoisothiazolin-3-on; 1,2– benzoisothiazolin-3-on

2-methyl-2H-isothiazol-3-on.

Návod k použití

Leštěnku Polierwasser naneste v nepatrném množství na měkký hadr, který neuvolňuje vlákna a chlupy a krouživými pohyby zpracuje na vysoce lesklém povrchu tak dlouho, až je povrch úplně lesklý a jsou odstraněny všechny zbytky výrobku. Pro doleštění použijte další suchý hadr. Pro leštění nepoužívejte mikroutěrky a jiné tkaniny z umělých tvrdých vláken, které by mohly povrch poškrábat!

Bezpečnostní pokyny

Signální slovo: Nebezpečí

Chemické symboly nebezpečí:GHS07dráždivé látky

H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení):

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody

P321 Odborné ošetření viz. tomto na štítku.

P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte. Před opětovným použitím vyperte. 

P501 Likvidujte obsah/nádobu v souladu s místními, státními a federálními zákony