TARRA pyrotechnik Ohňostroj BIG FIRE - 64 ran

TARRA pyrotechnik Ohňostroj BIG FIRE - 64 ran


Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partnerNovinka

Baterie výmetnic 64 ran s efektem Práskající chvosty do modrých pivoněk; práskající chvosty s bílými stroboskopy; finále Celý popis

785
985 Kč Cena je uvedena včetně DPH.
785 Kč
-20%
Již se neprodává

Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 100014461734

Popis

Popis produktu

Baterie výmetnic s 64 ranami ve světelných efektech Práskající chvosty do modrých pivoněk; práskající chvosty s bílými stroboskopy; finále.
Výška efektu: cca 50 m.
Délka trvání efektu: cca 60 sec.
NEC: 614 g.
Ráže: 23,5 mm. Kategorie F3.

Prodej tohoto zboží podléhá věkovému omezení. Při převzetí zboží je zákazník povinen prokázat se platným dokladem totožnosti. Zboží nebude vydáno osobě mladší 21 let.

Video přehrajete zde


CLP – Třída nebezpečnosti
CS – NEBEZPEČÍ Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P250 Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375 V případě požáru: Vykliďte prostor.
Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 Nebezpečí výbuchu.
P401 Skladujte pouze v původním obalu.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
BEZPEČNOSTNÍ LISTY NAJDETE NA http://www.tarra.cz/…ecnosti.htmlParametry

Parametry produktu %1% %2%

Typ baterie výmetnic
Věk 21+