TARRA pyrotechnik Profi složený ohňostroj ROYAL PYRO BOX - 164 ran

TARRA pyrotechnik Profi složený ohňostroj ROYAL PYRO BOX - 164 ran

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner
Profi složený ohňostroj na jeden odpal má celkový počet 164 ran s pestrou kombinací mnoha efektů. Celý popis
2 661 Kč

Skladem u partnera 5+ kusů

20.1 - 21.1 při doručení na adresu
Možnosti doručení
 

Zboží partnera TARRA pyrotechnik

Prodej zastřešuje MALL.CZ včetně případné reklamace či vrácení zboží.
Partner odesílá zboží v samostatné zásilce.
Partner určuje způsoby a ceny doručení.

Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 100041525013

Popis

Profi složený ohňostroj na jeden odpal s efekty: práskající chvosty do červených a zelených pivoněk, stříbrné chvosty do stříbrných palem s praskáním nebo do práskajících vrb, zelené chvosty do zelených pivoněk, žluté chvosty do žlutých pivoněk a zlaté chvosty s práskající chryzantémou ve finále.
Výška efektu: cca 50 m.
Délka trvání efektu: cca 122 sec.
NEC: 1761,6 g.
Ráže: 23/30 mm. Kategorie F3.
Prodej tohoto zboží podléhá věkovému omezení. Při převzetí zboží je zákazník povinen prokázat se platným dokladem totožnosti. Zboží nebude vydáno osobě mladší 21 let.

CLP – Třída nebezpečnosti
CS – NEBEZPEČÍ Pyrotechnický výrobek tř.1.3G UN 0335
H203 Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P250 Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375 V případě požáru: Vykliďte prostor.
Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 Nebezpečí výbuchu.
P401 Skladujte pouze v původním obalu.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
BEZPEČNOSTNÍ LISTY NAJDETE NA http://www.tarra.cz/…ecnosti.html