Tichý ohňostroj QUIET - 60 ran

100%
Hodnocení: 5

Tichý ohňostroj QUIET - 60 ran

100%
Hodnocení: 5

Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner

Baterie výmetnic 60 ran pouze světelných efektů zlatých chvostů do modrých světliček. Celý popis

846
5 1
1 046 Kč Cena je uvedena včetně DPH.
846 Kč
-19%
Skladem u partnera 5+ kusů
 

Záruka: 24 měsíců (IČ 24 měsíců) Kód: 100015803568

Popis

Popis produktu

Pro majitele zvířecích mazlíčků jsme připravili zcela nový produkt tichou baterii výmetnic pouze světelných efektů.
Baterie výmetnic 60 ran pouze světelných efektů zlatých chvostů do modrých světliček. Ráže: 20 mm. Kategorie F2.

Prodej tohoto zboží podléhá věkovému omezení. Při převzetí zboží je zákazník povinen prokázat se platným dokladem totožnosti. Zboží nebude vydáno osobě mladší 18 let.

Video přehrajete zde

CLP – Třída nebezpečnosti
CS – VAROVÁNÍ Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336
H204 Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P250 Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375 V případě požáru: Vykliďte prostor.
Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372 Nebezpečí výbuchu.
P401 Skladujte pouze v původním obalu.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.
BEZPEČNOSTNÍ LISTY NAJDETE NA http://www.tarra.cz/…ecnosti.html
 

Parametry

Parametry produktu %1% %2%

Typ baterie výmetnic
Věk 18+